Pradinis

Statybinės konstrukcijos – pamatai → sienos-kolonos → perdangos-sijos → stogas

Nesudėtinga apibrėžti statinio konstrukcijų rengimo etapus vadovaujantis schema išdėstyta viršuje. Kur kas sudėtingiau tiksliai suplanuoti pačias statybas, nes pats planavimas susideda pirmiausia iš technologinių statybos procesų, ekonominių resursų, geografinės sklypo padėties.

Statybinių konstrukcijų projektavimas yra neatsiejama projekto dalis. Apibrėžti statinio konstrukcijų pagrindines naudojamas medžiagas, paskaičiuoti medžiagų kiekius vertinant ekonomiškiausią technologinį statybos procesą – tai yra numatoma statinių konstrukcijų projektavimo stadijoje.

Nenuostabu, kad planuojant statybas, Užsakovas (namo statytojas, savininkas), pirmiausia, rengia projektą. Jis kreipiasi į architektą, kuris savo ruožtu ir parengia individualų namo projektą.
Architektūra yra pagrindinė sudedamoji projekto dalis, apibrežianti ne tik namo išvaizdą bei jo struktūrą, bet ir visus reikalingiausius pagal žmogaus poreikį buitinio gyvenimo procesų patogumus. Tačiau statant namą, kai turi po ranka tik architektūrinės dalies brėžinius, yra ne paprasta, kaip atrodo iš pradžių. Susiduri su paprastais klausimais: o kokio tipo pamatai turi būti? Kokio pamatai gylio? Kaip tikslinga ir ekonomiškiausia juos armuoti? Kiek armatūros ir betono užsakinėti pamatams? Kaip tiksliai numatyti kur bus laikančios sienos, o kur tiesiog pertvarinės, kurioms nereikės ypatingai didelio pamato ir t.t.
Konstrukcinės dalies projektas yra neatsiejama namo statybos proceso dalis. Turint po ranka konstrucinius brėžinius, lengviau ne tik vertinti visos statybos kainą (projekte visada apibrėžiami pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų medžiagų kiekiai), ne tik žinoti nuo ko pradėti statybas, bet ir suplanuoti teisingus statybų etapus (tam tikrų medžiagų įsigijimas, jų laikinas sandėliavimas statybos aikštelėje).